23 August 2009

Laser's book - Vice review


ARE YOU READING ME?
Laser 3.14
Lebowski Publishers


Ik erger me altijd mateloos aan die misplaatste expressieve poëtica van Laser 3.14 wanneer ik door Amsterdam fiets. Zijn korte, filosofische teksten doen mij een beetje denken aan de msn-namen die de meisjes bij mij op de middelbare school altijd hadden. Laser speelt niet alleen op safe met de keuze van zijn doelgroep, ook spuit hij alleen maar op tijdelijke schuttingen, houtstellages, bouwketen, afgedichte deuren, ramen van leegstaande panden en alles dat maar met renovatie te maken heeft. Hoewel je wel meer ballen hebt als je op muren kalkt, maakt deze keuze zijn tags wel karakteristieker. De korte gedichten van Laser vormen bovendien een uitstekend ezelsbruggetje voor krakers: als je na een jaar lang nog steeds hetzelfde gedicht leest op weg naar de universiteit, dan moet er iets te kraken zijn op die route.

Dit boek brengt Laser 3.14’s leuzen in kaart. Als je “nee” antwoordt op de vraag die de titel stelt, en slechts op de mooi gedocumenteerde plekken let, dan vind je heuse historische waarde in deze publicatie. Het geeft namelijk perfect aan hoe Amsterdam door al die renovaties verandert.

Laser's book as reviewed by VICE Amsterdam
http://www.viceland.com/nl/v4n5/htdocs/literary_nl.php?source=db

========
translated by babelfish

ARE YOU READING ME?
Laser 3.14
Lebowski Publishers

I annoy myself always immoderate to those out of place expressive poëtica of laser 3.14 when I Amsterdam cycles. To be short, philosophical texts do me think a smattering of msn-namen those little girls at me on the high school always had. Laser not only plays on strongroom with the choice of its target group, also he spouts only on temporary fences, houtstellages, construction barracks, sealed doors, estimating being empty pawn and everything have do that but with modernisation. Although you has balls as much as more if you plaster on walls, makes this choice is tags, however, more characteristic. The short poems of laser form moreover sticking out an study aid for squatters: if you after for a year still the same reads poem on gone to the university, then must there something to crack be on that route. This book maps to laser 3.14 s leuzen. If you answer no on the question which puts the title, and only to the nicely documented spots pays attention, then you find heuse historical value in this publication. It indicates, as it happens, perfectly how Amsterdam all change those modernisations.

====================

One of the things I miss about Amsterdam is walking down the street and coming across a new text by Laser 3.14. So it was with great pleasure that I opened my mail recently to find a copy of his new book. Even more exciting was finding "Blakkbyrd" included in the photo credits.

This is a book worthy of any street art collection.

Blakkbyrd

No comments: