17 May 2011

Graffiti Burners - Stockholm

Bokrelease för Graffiti Burners – graffitimålningarna som knäcker allt, med bildvisning och panelsamtal med graffitimålare.

Graffiti är en tävling där målningarnas stil och dekoration är två av de viktigaste delarna. Att måla en burner, en målning som överträffar alla andra är det bästa man kan uppnå, men vad är en burner? Och hur vet man när en piece är en burner? Panelen och publiken får möjlighet att diskutera vad som är en riktigt bra graffitimålning.
Hur har begreppet burner använts i Sverige och var kan man hitta burners i Sverige idag?
Medverkar gör bland annat  Jacob Kimvall, doktorand i Konstvetenskap, Malcolm Jacobsson, förlagschef på Dokument Press och graffitimålare som medverkar i boken Graffiti Burners.
I samarbete med Dokument Press.

Book Release.
Graffiti Burners from Document Press
Kulturhuset, Stockholm
May 18th 5pm - 7pm

Kulturhuset


No comments: