02 May 2007

2007: An aerosol odyssey


2007: An aerosol odyssey


May 31, 2007 to Jun 24, 2007

An exhibition about contemporary art on the streets.

On the 3th of June 2007, the Amsterdam Treehouse gallery will harvest, for a month, the current and next generation artists from the streets. In this month the Treehouse gallery will not only show the works of these artists but they will also reflect on the lifestyle of the artists and their subculture. This exhibition will show how the artists get inspired by everything that happens around them; music, fashion, politics, the streets, Amsterdam and the world.

A subculture consists of inspiration. A subculture is inspiration. Throughout the years subcultures have been at the very beginning of hypes. Bands in garages, skateboarders in empty pools, hip hoppers at block parties and graffiti artists on the subways. Examples of subcultures that undisputable caused great hypes.

At the moment graffiti and street art are also living their hype. But how did it come to this? What made it become a hype? How did it use to be? What is going on right now at this moment? Where will it all end? Questions that the twenty invited artists to 'an aerosol odyssey' will try to answer with this exhibition. Photographers, graffiti writers, fashion designers and street artists have therefore been invited to take part in this exhibition.

The exhibition is being curated by: Laser 3.14, Tique, Tiquestar, Recal en Mike Clark.

http://www.treehouse.abc.nl/index.php?page=gallery&show=next&title=aerosol

+++++++++


INSPIRATIE IS DE BOODSCHAP
Expositie '2007: An aerosol odyssey' brengt inspiratie bij elkaar.

Op zondag 3 juni 2007 zal de expositie '2007: An aerosol odyssey' openen in de Treehouse gallery in Amsterdam. De Treehouse gallery zal gedurende een maand onderdak bieden aan de huidige lichting straatkunstenaars. Op de opening is werk te vinden van onder andere Laser 3.14, Artik, Tiquestar, Recal en Mike Clark. Deze groep is ook verantwoordelijk voor het cureren van de overige kunstenaars waaronder illustrator Bfree, oldschool graffiti schrijver Pone, en een tiental andere kunstenaars. Tevens wordt op de begane grond een winkel ingericht waarin onder andere Tagger, Freshcotton en ... zich presenteren.

De expositie zal gedurende de juni maand niet alleen het werk laten zien van deze kunstenaars, maar tevens een blik werpen op de levensstijl en subcultuur van deze kunstenaars. De expositie laat zien hoe deze kunstenaars geïnspireerd raken door alles wat er gebeurd in de muziek, de mode, de straat, de politiek, Amsterdam en de wereld.

Een subcultuur bestaat uit inspiratie, een subcultuur is inspiratie. Door de jaren heen hebben subculturen altijd aan het begin gestaan van elke grote hype. Bandjes in garages, skateboarders in lege zwembaden, hiphoppers in achterstandswijken en graffitischrijvers in metro's. Vier voorbeelden van subculturen die onmiskenbaar grote hypes hebben veroorzaakt.

Graffiti en streetart beleven op dit moment ook grote hypes (belangstelling). Maar wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? Hoe ging het er vroeger aan toe? Wat gebeurt er op dit moment allemaal op de straat? En waar zal het uiteindelijk naar toe gaan? "2007: An aerosol oddysee" heeft een twintigtal kunstenaars uitgenodigd variërend van schrijvers, fotograven, mode ontwerpers tot streetkunstenaars om deze vragen te beantwoorden en de discussies aan te gaan.


No comments: