27 March 2008

Nederlands Instituut voor Mediakunst

Nederlands Instituut voor Mediakunst

Programma maart/april/mei

Territorial Phantom
Opening 28 maart om 17.00 uur
Tentoonstelling 29 maart -12 mei

Met werk van: AES+F Group, Yael Bartana, Cao Fei, Yolande Harris, Marine Hugonnier, Karen Lancel, Lucas Lenglet, Raqs Media Collective, State of Sabotage, Artur Zmijewski.

Met een mix aan attitudes, opvattingen en vormen reageren de kunstenaars in Territorial Phantom op het innemen en bezetten van ruimte. In de huidige claim- en bezettingscultuur eigenen organisaties, bedrijven en landen zichzelf steeds meer ruimte toe door openbare ruimte te privatiseren of landen te 'democratiseren' en waar nodig tegenstanders onschadelijk te maken. Tijdens de opening van 'Territorial Phantom' en op zaterdag 29 maart kun je een paspoort laten maken en hiermee inwoner worden van de 'State of Sabotage'. Deze door kunstenaars opgerichte staat is overal, of kan overal zijn: een territoriaal fantoom, een staat zonder afgebakend territorium. Hiernaast wordt gedurende de opening op drie momenten het volkslied van 'State of Sabotage' live gezongen.
Meer informatie: http://www.montevideo.nl/nl/index_agenda.php?cat=e&id=425

1 april
Perfect Present Continuous
Video impressions on the brink of time, geo-political space and place
Videoprogramma samengesteld door gastcurator Nat Muller
Meer informatie: http://www.montevideo.nl/nl/index_agenda.php?cat=s&id=427

5 en 6 april
Museumweekend
Zaterdag en zondag rondleiding door de tentoonstelling om 14.00 en 16.00 uur door de tentoonstelling Territorial Phantom. Speciaal voor de kleintjes Grote Kunst voor Kleine Mensen.
Meer informatie: http://www.museumweekend.nl http://www.grotekunstvoorkleinemensen.nl/

15 april
Navigating the Space of the Future
Seminar over Global Positioning technologies met presentaties van: Yolande Harris, David Dunn en Atau Tanaka
Meer informatie: http://www.montevideo.nl/nl/index_agenda.php?cat=s&id=430

6 mei
Dora Garcia
Artist talk en vertoning van Zimmer, Gespräche, 2006, een project rond de audio-visuele archieven van de GDR politie of Stasi.
Meer informatie: http://www.montevideo.nl/nl/index_agenda.php?cat=s&id=429

7 t/m 12 mei
Tijdelijk Museum Amsterdam tijdens Art Amsterdam
http://www.tijdelijkmuseumamsterdam.nl

Bezoekerstip:
Cultuur 3.0, de toekomst van e-Cultuur in Nederland
8 april 2008 van 14:00 tot 18:00 uur
Post CS gebouw, Club 11, Oosterdokskade 3-5 in Amsterdam
Cultuur 3.0 toont de state of the art van de Nederlandse e-Cultuur. Cultuur 3.0 is de networking opportunity voor iedereen binnen de Nederlandse e-Cultuur.
http://www.virtueelplatform.nl

(English info)

Netherlands Media Art Institute
Program March/April/May

Territorial Phantom
Opening March 28, 5:00 pm
Exhibition March 28 – May 12

Artists: AES+F Group, Yael Bartana, Cao Fei, Yolande Harris, Marine Hugonnier, Karen Lancel, Lucas Lenglet, Raqs Media Collective, State of Sabotage, Artur Zmijewski.

Employing a whole mix of attitudes, viewpoints and forms, the artists in Territorial Phantom respond to occupying and possessing space. In today's culture, based around claiming and possession, organizations, businesses and countries appropriate ever more space, by privatizing public space or bringing 'democracy' to countries, and where necessary eliminating opponents. During the opening of 'Territorial Phantom' and on Saturday March 29 one can have a passport made and become a resident of the 'State of Sabotage'. This state, established by artists, is everywhere, or can be everywhere: a territorial phantom, a state without delimited territory. Besides this, the anthem of 'State of Sabotage' will be performed live during the opening three times.
More information:
http://www.montevideo.nl/en/index_agenda.php?cat=e&id=249

April 1
Perfect Present Continuous
Video impressions on the brink of time, geo-political space and place
Video program curated by Nat Muller
More information: http://www.montevideo.nl/en/index_agenda.php?cat=s&id=251

April 5 and 6
Museum weekend
http://www.museumweekend.nl

April 15
Navigating the Space of the Future
Seminar about Global Positioning technologies with presentations by: Yolande Harris, David Dunn and Atau Tanaka
More information: http://www.montevideo.nl/en/index_agenda.php?cat=l&id=255

May 6
Dora Garcia
Artist talk and screening of Zimmer, Gespräche, 2006, a project around the audio-visual archives of the GDR political police, or Stasi.
More information: http://www.montevideo.nl/en/index_agenda.php?cat=s&id=250

May 7-12
Temporary Museum Amsterdam, during Art Amsterdam
http://www.tijdelijkmuseumamsterdam.nlNederlands Instituut voor Mediakunst /
Netherlands Media Art Institute


No comments: