04 February 2007

Stelarc - GentTijdens het tiendaagse festival the game is up! inviteert Vooruit een internationale schare aan kunstenaars uit diverse disciplines. De centrale notie van het festival: het concept van het spel, haar codes en regels, wordt door de artiesten op eigengereide wijze uitgedaagd. Het spel is immers bij uitstek het terrein waar codes op hun rekbaarheid getest kunnen worden. De artiesten in the game is up! tonen de (verborgen) codes, leggen zichzelf (absurde) regels op, doorbreken of parodiëren ze.

Tijdens het festival staat er een speciale reeks FrictiesSalons klaar.

FrictiesSalon8: Stelarc (AU)
Wo 7/2 - 21.00 - domzaal
5 euro
Engels gesproken
vanaf 22.00 - balzaal - gratis
opening tento the game is up!

We openen de reeks Salons én het festival met de Australische performancekunstenaar Stelarc, die wordt aanzien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van body art en elektronische kunst. Als het gaat om het verleggen van grenzen wat betreft het integreren van technologie in het menselijk lichaam, is hij een echte pionier. Hij gebruikt daarbij allerlei robotica, VR systemen, medische instrumenten en prothesen en fungeert altijd zelf als testpersoon. Zijn fascinatie ligt in de specifieke reacties van het lichaam op technologische uitbreiding of digitale bemoeienis. Het gaat enerzijds over het construeren van waanzinnige technologische constructies (een robotische derde arm bijvoorbeeld) maar ook over het loslaten van de controle over zijn eigen lichaam (en het te laten besturen over het internet). Zijn doel is 'alternatieve, intieme en onvrijwillige reacties van het lichaam' te onderzoeken.
Stelarc zal in de domzaal aan de hand van een pak visueel materiaal een levendige presentatie/demonstratie geven van zijn werk en passie.

Aansluitend is er de opening van de tentoonstelling rond 'de game is up!' met werk van the Yes Men, Agnes Meyer-Brandis, Antoine Schmitt, Tamiko Thiel, Guillaume Reymond en Aram Bartholl. Wees welkom!

http://www.vooruit.be/programma/915/

Kunstencentrum Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent

============
During the tiendaagse festival the game is up! ahead an international schare to artists from several disciplines invites. The central idea of the festival: the concept of the game, its codes and rules, is defied by the artists in a headstrong manner. The game is pre-eminently the area where codes on their ductility can be tested. The artists in the game are up! tones (hid) the codes, impose to itself (absurdity) rules, break through or parody they. During the festival is ready FrictiesSalons there a special range.

FrictiesSalon8: Stelarc (AU) Wo 7/2 - 21.00 - roomroom room 5 euro English spoken as from 22.00 - ballrooms - for free opening tento the game is up!

We open the range Salons and the festival with the Australian performance artist Stelarc, who becomes look as of the most important representatives of body art and electronic art. If it concerns moving borders concerning incorporating technology in the human body, he is a real pioneer. He uses thereby all kinds of robotica, VR systems, medical instruments and prostheses and acts always themselves as a test person. Its fascinatie lies in the specific responses of the body to technological extension or digital intervention. It concerns on the one hand constructing waanzinnige technological constructions (robotische a third arm for example) but also concerning releasing the control concerning its own body (and it governing boards concerning the Internet to leave). To be aim is ' alternative, intimate and involuntary examine responses of the body '. Stelarc will give a living presentation/demonstration to visual material in the roomroom room by means of a package of its work and passie.

Connecting is the opening of the tentoonstelling ' the game is up!' with work of the Yes one, Agnes Meyer-Brandis, Antoine Schmitt, Tamiko Thiel, Guillaume Reymond and Aram Bartholl. Indicated welcome!
No comments: